V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů-GDPR (General Data Protection Regulation) prohlašujeme, že Vaše údaje nebudeme v žádném případě používat obchodním způsobem.Plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti BODY COMFORT spol. s r.o. . Tyto data jsou zabezpečena a chráněna před zneužitím. Vaše data použijeme  výlučně k realizaci celého obchodu včetně nezbytných účetních úkonů, vystavování účetních a daňových dokladů, identifikaci Vaší bezhotovostní platby, pro komunikaci s Vámi , pro vlastní administrativní účely spojené s realizací objednávky, případně k vlastním marketingovým účelúm. Tyta data jsou bezpečně ukládána a zabezpečena proti zneužití a nejsou poskytována žádným třetím osobám mimo potřeby realizace objednávky.

Spravce Vašich osobních údajů:
Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajú je společnost BODY COMFORT spol. s r.o., Na Hlavní silnici 196, 25268-Knězeves ( u Prahy ), IČO:61679623, která provozuje webové stránky: www.bodycomfort.biz . Vaše osobní údaje zpracovává výlučně jednatel společnosti, Ing. Anton Karpat, který i určuje jestli a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracovány, po jak dlouhou dobu .

Kontaktní údaje:
Pokud  se budete mít zájem na nás obrátit, můžete nás kontaktovat na email: info@bodycomfort.biz  , nebo na tel.č. +420724020444

Prohlášení:
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, především Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a především že:
-budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě platného právního řádu a důvodu, oprávněného zájmu, plnění objednávky nebo smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu
-plníme dle patřičného článku 13 GDPR informační povinnost a to ještě před zahájením zpracování osobních údajů
-Vám umožníme a budeme Vás podporovat v  případném uplatňování a plnění Vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení GDPR.

Rozsah sběru osobních údajů a účely zpracování
Svěřené osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů resp. pro následující účely:
-poskytování služeb a plnění smlouvy: fakturační údaje, jméno, adresa, telefon, email-bezpodmínečně nutné pro zpracování objednávky
-vedení účetnictví-zákonná povinnost vedení účetnictví  a evidence daňových dokladů
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu platné zákonné lhůty.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, čímž měříme návštěvnost našeho webu a snažíme se zlepšovat naše služby dle zájmu návštěvníků našeho webu.
Cookies pro případné cílení reklamy budou zpracovávány výlučně jen na základě Vašeho souhlasu.
Naše webové stránky je možné prohlížet i v režimu, který neumožňuje sběr osobních údajů.
Používání Cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat-deaktivovat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje  chráníme v maximální možné míře a to pomocí technik a technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje a ochraňujeme je jako vlastní.Za tímto účelem jsme přijali a provozujeme veškerá možná organizační a technická opatření, která zamezují zneužití nabo poškození Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajú třetím osobám
K Vašim osobním údajům má přístup jenom jednatel společnosti a kromě distribučních společností nevyhnutných pro doručení objednaného zboží pro Vás neposkytujeme osobní údaje žádným dalším osobám-třetím stranám.
Osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete mít zájem některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: info@bodycomfort.biz  .
Mimo jiného máte právo na informace, které se naplňuje již těmito informacemi o zásadách zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat na doložení informací, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč, a to ve lhůtě 30 dní.

Právo na změnu a doplnění osobních údajů Vám umožňuje změnit jakýkoli neaktuální osobní údaj.

Právo na omezení zpracovávání je možné využít, pokud  se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nepřesně nebo nezákonně.Rovněž můžete omezit účel zpracování např. odhlášením zasílání obchodních sdělení a podobně.

Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) je dalším právem, na jeho realizaci je ale potřeba lhůta 30 dní.
V některých případech  jsme ovšem vázáni zákonnou povinností jako napr. evidence vystavených daňových dokladů, evidence dokladů pro Správu sociálního zabezpečení atd.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte důvodné podezření, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Oceníme ovšem, pokud se nejprve obrátíte přímo na nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení a newslettrů
Občas se v budoucnu může stát, že Vám pošleme nějaký email s inspirací, informací, službami nebo produkty. Pokud nebudete mít zájem o odběr našich emailů, můžete odběr ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu který je u každého takového emailu.

Mlčenlivost
Ujišťujeme Vás tímto o naší mlčenlivosti, kterou garantujeme i po skončení smluvního vztahu s námi, což znamená že Vaše osobní údaje určitě nebudou vydány žádné jiné osobě-straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 21.5.2018 a nahrazují předchozí ustanovení o Ochraně osobních údajů.